Translation and Lyrics of Shalala Nayandetemo Kaiketsusen ~From The Nutcracker~ ♫ by Merumo Hisaoka

Escrito por

Today we bring you ClassicaLoid ♫ Shalala Nayandetemo Kaiketsusen ~From The Nutcracker~ ♫ by Merumo Hisaoka Japanese FULL version with lyrics and Music Translation. In addition, you can also read the lyrics in hiragana or romaji and watch the Music Video.

Shalala Nayandetemo Kaiketsusen ~From The Nutcracker~ ♫ by Merumo Hisaoka – Music Video

  • Anime: ClassicaLoid Ending 11
  • Name of the song: Shalala Nayandetemo Kaiketsusen ~From The Nutcracker~
  • Singer: Merumo Hisaoka

https://www.youtube.com/watch?v=9J24bneQqBI


Shalala Nayandetemo Kaiketsusen ~From The Nutcracker~ ♫ by Merumo Hisaoka – Japanese Lyrics (Kanji, Hiragana) [歌詞]

See Japanese lyrics [歌詞] written in kanji, hiragana and furigana:

Shalala Nayandetemo Kaiketsusen ~From The Nutcracker~ ♫ by Merumo Hisaoka – Romanized Lyrics – Romaji

Hajimaru yo!
Yume nan da motto sugu soko ne
Ana LAMè iwa (?) kuru junsu
Kagayaku no wa kono wa tachi

Akiramenai SHALALALALA
Nayandetemo kakesen Nayandetemo kakesen
Atara bakari no tsukamitareta no na
Subete wo bochiriyou shinkou mite

Nanko shirakutta kachi sa Nanko shirakutta kachi sa
Jeribata dekibochi ruchiruchi sugosu (???)
Mou waratte sugosu mawara(?)seta nda
Hajimaru yo!

Yume nan da motto sugu soko ne
Akiramenai SHALALALALA
Doko wa PARADISE nandemo kanaisou
Kono jounetsu, kono kanjou, kono mirai SHALALALALA

Koko wa PARADISE daremo kaeiyuu
Jinsei ni wa shujou suru na SHALALALALA
Nayandetemo kakese Nayandetemo kakese
SHALALALALA Doko wa PARADISE nandemo kanaisou

Kono jounetsu, kono kanjou, kono mirai SHALALALALA
Koko wa PARADISE daremo kaeiyuu
Jinsei ni wa shujou suru na
Nayandetemo kakese…

Translation of Shalala Nayandetemo Kaiketsusen ~From The Nutcracker~ ♫ by Merumo Hisaoka in English

Here's the translation of the song! You can also see the translation of Shalala Nayandetemo Kaiketsusen ~From The Nutcracker~ ♫ by Merumo Hisaoka in other languages using the selector below:

——————-

We hope you have found what you are looking for in lyrics and Music Translation ClassicaLoid ♫ Shalala Nayandetemo Kaiketsusen ~From The Nutcracker~ ♫ by Merumo Hisaoka. and some information about this Japanese song.
If you liked the article, be sure to comment and share, in addition to visiting this site again to find the music you are looking for.


How to Learn Japanese with Music

Do you want to learn Japanese using music Shalala Nayandetemo Kaiketsusen ~From The Nutcracker~ ♫ by Merumo Hisaoka?

We recommend reading our guide learning Japanese with music. We also recommend the video below:

Shalala nayandetemo kaiketsusen ~from the nutcracker~ ♫ by merumo hisaoka - letra e traducao de classicaloid ending 11 shalala nayandetemo kaiketsusen from the nutcracker merumo hisaoka 600cae65d5b48