Bản dịch và lời của Samba de Wanda ♫ by Wanda

Escrito bởi

Hôm nay chúng tôi mang đến cho bạn Kamiwaza Wanda – ♫ Samba de Wanda ♫ by Wanda Phiên bản FULL tiếng Nhật với lời bài hát và bản dịch âm nhạc. Ngoài ra, bạn cũng có thể đọc lời bài hát bằng hiragana hoặc romaji và xem Video âm nhạc.

Samba de Wanda ♫ by Wanda - Video âm nhạc

  • Anime: Kamiwaza Wanda Ending Theme
  • Loại nhạc: Tema de Encerramento
  • Tên bài hát: Samba de Wanda
  • Ca sỹ: Wanda


Samba de Wanda ♫ by Wanda - Lời bài hát tiếng Nhật (Kanji, Hiragana) [歌詞]

Xem lời bài hát tiếng Nhật [歌詞] được viết bằng kanji, hiragana và furigana:

Samba de Wanda ♫ by Wanda - Lời bài hát La Mã - Romaji

Someone to hold me tight, that would be very nice
Someone to love me right, that would be very nice
Someone to understand each little dream in me
Someone to take my hand, to be a team with me

So nice, life would be so nice
If one day, I’d find
Someone who would take my hand
And samba through life with me

Someone to cling to me, stay with me right or wrong
Someone to sing to me some little samba song
Someone to take my heart then give his heart to me
Someone who’s ready to give love a start with me

Oh yes
That would be so nice, nice
Should it be you and me
I could see it could be nice

Someone to cling to me, stay with me right or wrong
Someone to sing to me some little samba song
Someone to take my heart then give his heart to me
Someone who’s ready to give love a start with me

Oh yes
That would be so nice, nice
Should it be you and me
I could see it could be nice

Bản dịch nhạc việt

Đây là bản dịch của bài hát! Bạn cũng có thể xem bản dịch của Samba de Wanda ♫ của Wanda bằng các ngôn ngữ khác bằng cách sử dụng bộ chọn bên dưới:

Now let’s see the lyrics translated from the song Samba de Wanda ♫ by Wanda:

Someone to hold me tight, that would be very nice
Someone to love me right, that would be very nice
Someone to understand each little dream in me
Someone to take my hand, to be a team with me

So nice, life would be so nice
If one day, I’d find
Someone who would take my hand
And samba through life with me

Someone to cling to me, stay with me right or wrong
Someone to sing to me some little samba song
Someone to take my heart then give his heart to me
Someone who’s ready to give love a start with me

Oh yes
That would be so nice, nice
Should it be you and me
I could see it could be nice

Someone to cling to me, stay with me right or wrong
Someone to sing to me some little samba song
Someone to take my heart then give his heart to me
Someone who’s ready to give love a start with me

Oh yes
That would be so nice, nice
Should it be you and me
I could see it could be nice

——————-

Chúng tôi hy vọng bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm trong lời bài hát và bản dịch nhạc Kamiwaza Wanda – ♫ Samba de Wanda ♫ by Wanda. và một số thông tin về bài hát tiếng Nhật này.
Nếu bạn thích bài viết, hãy bình luận và chia sẻ, ngoài ra hãy truy cập lại trang web này để tìm bản nhạc bạn đang tìm kiếm.


Cách học tiếng Nhật với âm nhạc

Bạn có muốn học tiếng Nhật bằng âm nhạc không Samba de Wanda ♫ by Wanda?

Chúng tôi khuyên bạn nên đọc hướng dẫn học tiếng Nhật với âm nhạc của chúng tôi. Chúng tôi cũng giới thiệu video dưới đây:

Samba de wanda ♫ by wanda - letra e traducao de kamiwaza wanda tema de encerramento samba de wanda wanda 600c9ce92bac9